آرشیوهای برچسب: دلمن ها گورهای باستانی

دلمن ها گورهای باستانی

دلمن ها گورهای باستانی

از دلمن ها گورهای باستانی چه میدانید دلمن ها گورهای باستانی , دلمن ها بناهایی متعلق به پیش از تاریخ اند که با چند تخته سنگ مسطح افقی و عمودی پوشانده شده اند. همانگونه که می دانیم، مطالعه فرهنگ عامه در همه زمانها و مکانها، کاری شایسته است. مقاله حاضر …

بیشتر بخوانید »