آرشیوهای برچسب: نقشه گنج روی پوست حیوان

نقشه گنج روی پوست حیوان

نقشه گنج روی پوست حیوان

رمزگشایی نقشه گنج روی پوست حیوان نقشه گنج روی پوست حیوان به چه صورت است ؟ نقشه گنج یابی اکثرا روی سنگ ها و کمتر روی پوست حیوانات که شامل: پوست آهو، پوست کرگدن و پوست گاو نوشته می شده است ولی اکثر گنج نامه ها روی سنگ یشم حکاکی …

بیشتر بخوانید »