آرشیوهای برچسب: نماد عقاب در دفینه یابی

نماد عقاب در دفینه یابی

نماد عقاب در دفینه یابی و گنج یابی در نماد عقاب در دفینه یابی تصویر عقاب باید در محل های مرتفع و صخره ای قرار گرفته باشد. این گونه سمبل ها گاه بصورت مجسمه این پرنده و گاه بصورت برجسته کاری بر روی سنگ ها هستند. در هنگام مواجهه با …

بیشتر بخوانید »